⚠️ СВЯЗК(А):

Лендинг — ссылка 
Прелендинги:
1️⃣ — ссылка 
2️⃣ — ссылка 
Источники, где запускалась реклама: Mgid
ГЕО: VN
💻Desktop — 50%
📱Mobile — 50%

 • Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này! Đàn ông nên đọc;;001
 • Mẹo làm tình này giúp bạn kèo dài được 2 giờ trên giường với vợ;;002
 • Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này! Đàn ông nên đọc;;003
 • Để tăng khả năng cương 35 lần, viết ra công thức trong 4 phút;;004
 • Cách làm tình khiến nàng thích cả đêm! Là đàn ông nên thử;;005
 • Cách làm tình khiến nàng thích cả đêm! Là đàn ông nên thử;;006
 • Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này! Đàn ông nên đọc;;007
 • Để tăng khả năng cương 35 lần, viết ra công thức trong 4 phút;;008
 • Mẹo tình dục này sẽ giúp bạn sống 2 giờ trên giường với vợ!;;009
 • Đàn ông yêu làm cho tình yêu dài hơn gấp 6 lần với mẹo 2 phút này;;010
 • Ân ái của 2 vợ chồng thường kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ!;;011
 • Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này! Đàn ông nên đọc;;012
 • Mẹo làm tình này giúp bạn kèo dài được 2 giờ trên giường với vợ;;013
 • Cách làm tình khiến nàng thích cả đêm! Là đàn ông nên thử;;014
 • Đàn ông xem ngay cách làm tình lâu gấp 6 lần bằng mẹo 2 phút này;;015
 • Đàn ông xem ngay cách làm tình lâu gấp 6 lần bằng mẹo 2 phút này;;016
 • Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này! Đàn ông nên đọc;;017
 • Cách tăng khả năng đàn ông mạnh mẽ cho chồng chỉ bằng một mẹo nhỏ;;018
 • Anh Cừ chia sẻ bí quyết xoá nỗi lo “yếu chuyện ấy” nhờ thứ này;;019
 • Cách tăng khả năng đàn ông mạnh mẽ cho chồng chỉ bằng một mẹo nhỏ;;020

🕵️‍♂️ Когда обнаружили оффер впервые: лето 2020

📊 Прогресс связки на 24.08.2020: связка перспективная 🤔

🧐 откручивалась 12 дней

🌎Откручивались на такие ГЕО:
VN — 20

📈 Сколько дней откручивались креативы:
12 д. — 20 крео

Крео


Mihail Pro

author

Занимаюсь анализом перспективных и актуальных связок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *